วิดิทัศน์กิจกรรมหน่วยในมหาวิทยาลัยทั้งหมด

คิดถึงกันบ้างไหม ม.พะเยา

เรียนที่ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม

รำถวายพระพร ร10 จตุรทิศพิพิธพรชัย

รำถวายพระพร ชุด “พระมิ่งขวัญปวงประชานิรันดร”

Breaking News EP 1 พิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยพะเยา

ชาวพะเยาร้อยดวงใจ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

โครการสืบทอดศิลปะการแสดงจากศิลปินแห่งชาติหรือผู้เชี่ยวชาญ

พิธีไหว้ครูและ ครอบครูนาฏศิลป์ไทย

พิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย มหาวิทยาลัยพะเยา ปี 2559

SCOOP งานไหว้ครูดนตรีไทย มหาวิทยาลัยพะเยา

การสอบรำเดี่ยวมาตรฐานทางนาฏศิลป์ไทย นิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง รุ่นที่ 1

ศิลปะการแสดงนิพนธ์ สืบสาน สร้างศิลป์ ถิ่นพะเยา โดยนิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง รุ่นที่ 1

ศิลปะการแสดงนิพนธ์ สืบสาน สร้างศิลป์ ถิ่นพะเยา โดยนิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง รุ่นที่ 1

ถ่ายทอดศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทย

การสอบรำเดี่ยวมาตรฐานทางด้านนาฏศิลป์ไทย มหาวิทยาลัยพะเยา

ไหว้ครูพื้นเมืองล้านนา

ไหว้ครูพื้นเมืองล้านนา

ถ่ายทอดศิลปะการแสดงพื้นเมืองล้านนา

พิธีไหว้ครูดนตรีไทย มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๒ ประกอบพิธีโดย อ.วิบูลย์ธรรม เพียรพงษ์

การประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษา ภาคเหนือ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑