วิดิทัศน์กิจกรรมทั้งหมด

"Living among nature" VTR UP 2018 มหาวิทยาลัยพะเยา

UP ENG Presentation 2016

มหาวิทยาลัยพะเยา ก้าวเข้าสู่ University UP 4.0

ประวัติ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ)

welcome sports up กีฬา สกอ.ครั้งที่ 36 พะเยาเกมส์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา

Live and Learn in a Natural and Healthy Environment University of Phayao :: V.2

สวัสดีปีใหม่จากใจ มหาวิทยาลัยพะเยา ๒๕๖๐

ผู้ปิดทองหลังพระ คณะสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมศาสตร์

การแสดงประกอบ เพลงฟ้าชุ่มดิน คณะสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมศาสตร์

พิธีสวดเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ม.พะเยา

วีดีทัศน์มหาวิทยาลัยพะเยา V3 2015

พิธีพระราชทานปริญญา มหาวิทยาลัยพะเยา

สารคดี ชุดครุยแห่งคุณค่า ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน

ทำไมต้องไปเรียนที่มหาวิทยาลัยพะเยา

แนะนำ สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

กิจกรรมรับการถ่ายทอดศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทย เรื่อง รถเสน ตอน พบรัก พิษสุรา อนิจจาความรัก

การแสดงพิธีรับตราสัญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ 43 โดย มหาวิทยาลัยพะเยา

การถวายพระพร ชุด“พระบาทเจ้าเถลิงรัช ไทยพิพัฒน์วัฒนาสถาพร ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2558

ปั้นฝันเดอะบัณฑิต SEASON 2 (มหาวิทยาลัยพะเยา)

เชิญร่วมทุนจัดสร้างพระพุทธรูปนาคปรก สธ. เพื่อประดิษฐาน ณ.มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมมือกับคนในชุมชนที่อยู่โดยรอบสืบสานประเพณีทางพุทธศาสนา ในวันมาฆบูชาที่ผ่าน