OPEN UP. DEK ม.พะเยา EP.5 (#หมอฟัน

OPEN UP. DEK ม.พะเยา EP.4 (#เดือน ม.พะเยา)

OPEN UP. DEK ม.พะเยา EP.3 (นักกฎหมาย)

OPEN UP EP 2 DEK มพ (ทีมเด็กสายศิลป์)

OPEN UP. DEK ม.พะเยา EP.1 (#ทีมหมอ ม.พะเยา)

นักข่าวพลเมือง : สานสัมพันธ์ ไทย - ลาว จ.พะเยา

U Think The Project รัฐศาสตร์ในอนาคต

U Think? The Project EP.3 มหาวิทยาลัยพะเยากับวัฒนธรรม

U Think? The Project EP.2 มหาวิทยาลัยใส่ใจชุมชน

U Think? The Project EP.1 มหาวิทยาลัยรับใช้ชุมชน

รายการเพื่อนคิดมิตรชุมชน EP.17 ตอน ไร้สถานะแต่ไม่ไร้สิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิต

รายการเพื่อนคิดมิตรชุมชน EP16 ตอน ศิลปะภาคเหนือสู่ประเทศเนปาล

เพื่อนคิดมิตรชุมชน Ep15 ข้าวอินทรีย์จุน

เพื่อนคิดมิตรชุมชน EP14 พิธีสวดเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง

เพื่อนคิดมิตรชุมชน EP.13 เตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย จ.พะเยา

เพื่อนคิด มิตรชุมชน EP.12 ตอน กยศ.ร่วมใจปันโลหิต ปี 3 โดยกองกิจการนิสิต

เพื่อนคิด มิตรชุมชน EP 11 ชุมชนคนรักป่า (ห้วยหินลาดใน)

เพื่อนคิด มิตรชุมชน EP.10 วิทยาศาสตร์การแพทย์กับความรู้ทางด้านการเกษตร

เพื่อนคิด มิตรชุมชน EP 9 ความสุขคนดอกคำใต้ คณะวิทยาการจัดการฯ

รายการเพื่อนคิด มิตรชุมชน EP.8 ตอน ศิลปะจากไทยสู่เนปาล

เพื่อนคิด มิตรชุมชน EP.7 โครงสร้างแผ่นดินไหววิศวกรรมศาสตร์

นักข่าวพลเมือง : ฤดูฝนที่พะเยา

นักข่าวพลเมือง เวียนเทียนร่วมใจ ออกอากาศ1มี.ค.59 @12.50

นักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยพะเยา : คนเหนือ เตรียมรับภัยพิบัติ

เพื่อนคิด มิตรชุมชน EP.6 ฮับขวัญน้องใหม่มหาวิทยาลัยพะเยา ปี2559

เพื่อนคิดมิตรชุมชน เทปพิเศษ มหาวิทยาลัยพะเยา ปี 2559

เพื่อนคิดมิตรชุมชน EP4 เกษตรอินทรีย์

เพื่อนคิด มิตรชุมชน EP 3 ฝายบ้านโซ้

เพื่อนคิด มิตรชุมชน Ep.2

เพื่อนคิด มิตรชุมชน Ep.1