อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมประชุม ทปอ. รับมอบอุปกรณ์ป้องกันฝุ่น pm.2.5

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมประชุม ทปอรับมอบหน้ากากป้องกันฝุ่น pm.2.5 


        วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ รับมอบหน้ากากป้องกันฝุ่น PM 2.5  โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ในการประชุมสามัญ ทปอ.และสมาคม ทปอ.ครั้งที่ 1/ 2564 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา โดยในที่ประชุมครั้งนั้น ได้ให้ความสำคัญกับสถานการณ์ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่กลุ่มสถาบันการศึกษาในจังหวัดภาคเหนือตอนบน ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของนิสิต นักศึกษา รวมถึงประชาชนในพื้นที่ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้เห็นชอบและมอบอุปกรณ์ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ให้กับมหาวิทยาลัยเครือข่าย คือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปาง เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับนิสิตนักศึกษาและประชาชนรวมไปถึงหน่วยงานต่าง  โดยอธิการบดีมหาลัยพะเยาได้เข้ารับมอบหน้ากากป้องกันฝุ่น PM 2.5 จำนวน 3,500 ชิ้น  และมอบหมายให้กองอาคารสถานที่รับผิดชอบในการดำเนินการต่อไป


ภาพ :   กองอาคารสถานที่   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   Rattanapong.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/28/2021 1:59:45 PM