เทคนิคการจัดงาน Event อย่างมืออาชีพ

วิทยาเขตเชียงราย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ผู้อำนวยการ ดำเนินโครงการเทคนิคการวางแผนและการจัดงาน (Event) อย่างมืออาชีพ เพื่อให้บุคลากรมีทักษะการจัดงาน Event และมีวิธีการวางแผนการทำงานได้อย่างมืออาชีพ ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน เชียงราย (Le Meridien Chiang Rai) วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564ในการนี้ วิทยาเขตเชียงรายได้รับเกียรติจาก คุณผกาวรรณ คงเรือน ผู้จัดการฝ่ายขายแผนกอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Sale Manager) จากโรงแรมเลอเมอริเดียน เชียงราย เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง มารยาทบนโต๊ะอาหาร การจัดเตรียมอุปกรณ์อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม การจัดโต๊ะอาหาร และการบริการที่ประทับใจ
นอกจากนี้บุคลากรวิทยาเขตเชียงรายได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่าง ๆ เช่น เทคนิคการจัดงาน Event การทำแผนการตลาด และแผนการประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ และทำ Workshop การจัดโต๊ะอาหารแบบสากล อีกด้วย

ภาพ :   วิทยาเขตเชียงราย   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาเขตเชียงราย   
เพิ่มข่าวโดย :   phanuphong.mo@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/26/2021 10:37:49 AM