คณะ ICT ศึกษาดูงานผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์สมัยใหม่ บริษัท ดีเซ็นทริค จำกัด เชียงใหม่


ภาพ :   นางสาวนภัสวรรณ คำอิสสระ   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/25/2021 11:24:36 PM