ข้อมูล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม / นางสาวชุติมา ปัญญาวงศ์

ภาพ / ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง     
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/' />

     คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการให้คำปรึกษาด้านการเขียนใบสมัครและแบบประเมินตนเอง เพื่อขอรับการประเมินระดับอาจารย์มืออาชีพ

     เมื่อวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. คณะศิลปศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ จัดโครงการให้คำปรึกษาด้านการเขียนใบสมัครและแบบประเมินตนเอง เพื่อขอรับการประเมินระดับอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมดังกล่าวฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์มีความเป็นมืออาชีพ ตามกรอบมาตรฐานของ UP-PSF ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านการวัดและประเมินผล และพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอน โครงการนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากร

                               

ข้อมูล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม / นางสาวชุติมา ปัญญาวงศ์

ภาพ / ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง     
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/

ภาพ :   นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.คมกฤช ตาชม / นางสาวชุติมา ปัญญาวงศ์ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/19/2021 4:25:49 PM