กองกิจการนิสิตจัดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านกิจการนิสิต

วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.กองกิจการนิสิตได้จัดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านกิจการนิสิต เพื่อพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต (Design Thinking to Innovation & SDGs ) ณ ห้อง TRAINING & SELF LEARNING ROOM อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อส่งเสริมกระบวนการทำงานด้านนวัตกรรมเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต 2.เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านกิจการนิสิตมีกระบวนการความคิด แบบ Design Thinking to Innovation 3.เพื่อส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแบบมีคุณภาพการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยในกิจกรรมได้มีการสัมมนาหัวข้อ เปิดโลกเทรนด์เทคโนโลยีปี 2021 โดยคุณธนชาติ วิวัฒนภูติ ตำแหน่ง Head of Strategic Solutions บริษัท ลานนาคอม จำกัด การสอนเทคนิคการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการจัดการข้อมูลเบื้องต้น , การใช้งานระบบ iService สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการนิสิตของคณะ/ วิทยาลัย โดย นายณัฐวุฒิ ดาวทอง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/17/2021 9:58:07 AM