อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นายกมล เชียงวงค์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ณ วัดศรีโคมคำ จังหวัดพะเยา

     วันนี้ วันอังคารที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๐๐ น. นำโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วย รองอธิการบดี และ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นายกมล  เชียงวงค์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ณ ศาลาปฎิบัติธรรมวัดศรีโคมคำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีกำหนดสวดพระอภิธรรมในวันที่ ๑๓ - ๑๙  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ และกำหนดพระราชทานเพลิงศพ ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ฌาปนสถานประตูเหล็ก อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
    
     ในการนี้ ทางเจ้าภาพขอความร่วมมือของดพวงหรีด และสามารถร่วมบำเพ็ญกุศลโดยสมทบทุน บัญชี บำเพ็ญกุศล นายกมล เชียงวงค์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เพื่อจัดหาเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลพะเยา และส่งมอบให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ผ่านบัญชีธนาคารออมสิน สาขา Tops plaza พะเยา เลขที่บัญชี ๐๒๐๓๕๘๐๗๙๖๗๙ หรือกองอำนวยการศาลาปฏิบัติธรรมวัดศรีโคมคำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
ภาพ :   ปราการ บุญมาวงศ์ งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ วงค์ไชย งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   narong.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/16/2021 7:59:57 PM