ภาพ : นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ข้อมูล : นางสาวสุภาพร คำรส รักษาการแทนหัวหน้างานวิชาการ

ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะฯ     
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/' />

     การลงนามสัญญานวัตกรรมการเรียนการสอน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตติมา กาวีระ) เป็นประธานในการลงนามสัญญานวัตกรรมการเรียนการสอน โดยมี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม) และคณาจารย์ผู้ได้รับทุนนวัตกรรมดังกล่าวฯ เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ (CE13404) มหาวิทยาลัยพะเยา โดยนวัตกรรมการเรียนการสอนดังกล่าวฯ จะเป็นส่วนหนึ่งของนวัตกรรมที่ใช้ในการเรียนการสอนของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา

                               

ภาพ : นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ข้อมูล : นางสาวสุภาพร คำรส รักษาการแทนหัวหน้างานวิชาการ

ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะฯ     
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/

ภาพ :   นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวสุภาพร คำรส / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/16/2021 4:30:33 PM