ผู้บริหารและบุคลากร ม.พะเยา เข้าร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และสวดพระอภิธรรมนายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

          วันเสาร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ นำทีมผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และสวดพระอภิธรรมนายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  ศาลาปฏิบัติธรรมวัดศรีโคมคำ จังหวัดพะเยา


          โดยแถลงการณ์จากโรงพยาบาลพะเยาได้เปิดเผยว่า นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคมะเร็งทางเดินน้ำดี ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  โรงพยาบาลพะเยา จึงแถลงมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน


          กำหนดการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพสวดพระอภิธรรม และพระราชทานเพลิงศพนายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้ตั้งสวดอภิธรรม วันที่ ๑๔-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ วัดศรีโคมคำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา และจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ ณ ฌาปนสถานประตูเหล็ก อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ในวันเสาร์ที่ ๒๐กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 


ภาพ :   มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   Tidaduen.ut@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/13/2021 8:31:15 PM