คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศการจ้างงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล

ในวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 คณะวิทยาศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ หัวหน้าโครงการ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศการจ้างงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล ตำบลจุน ตำบลพระธาตุขิงแกง และตำบลห้วยยางขาม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

ภาพ :   พรหมภัสสร อะสะนิธิกูร   
ข้อมูล/ข่าว :    พรหมภัสสร อะสะนิธิกูร   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/5/2021 11:16:51 AM