คณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

ในวันพฤหัสบดีที่ 4 ก.พ. 2564 เวลา 15.45-16.30 น. คณะวิทยาศาสตร์ร่วมกิจกรรมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ ดร.พัทธวรรณ ละโป้ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต พร้อมด้วยบุคลากรคณะวิทยาศาตร์ร่วมพัฒนาภูมิทัศน์ในพื้นที่บริเวณโดยรอบอ่างหลวง

ภาพ :   ดร.พัทธวรรณ ละโป้   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.พัทธวรรณ ละโป้   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/5/2021 11:09:48 AM