คณะ ICT จัดประชุมคณะกรรมการ Green Office ครั้งที่ 3

    เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสำนักงานสีเขียว Green Office ครั้งที่ 3 (2/2564) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การสื่อสารและข้อคิดเห็นด้าน สิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึง แนวทางการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนา ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
    โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในการประชุม ภายในการประชุมได้มุ่งเน้นในการเปลี่ยนแปลงแนวทาง Green Office ที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงข้อเสนอแนะจากที่ประชุม และวิสัยทัศน์ แนวคิดของผู้บริหารของการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีคณะผู้บริหาร พร้อมบุคลากรสายบริการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/4/2021 3:58:13 PM