อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ตรวจเยี่ยมการปรับพื้นที่คณะเภสัชศาสตร์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ตรวจเยี่ยมการปรับพื้นที่คณะเภสัชศาสตร์

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย รองอธิการบดีฝ่าย การคลังและสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร โดยมี คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เสาแก้ว ให้การต้อนรับพร้อมตรวจเยี่ยมสถานที่ โดยการปรับปรุงพื้นที่หลักบริเวณลานจอดรถหน้าคณะ เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของการก่อสร้างและหารือการปรับภูมิทัศน์ในอนาคต อีกทั้งยังนำเข้าตรวจพื้นที่บริเวณโถงชั้นล่างของอาคาร ภายในอนาคตอันใกล้นี้มีแผนปรับปรุงให้เป็นพื้นที่ Co-Working space พื้นที่สร้างสรรค์การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมทางด้านเภสัชกรรม ให้นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยรวมไปถึงบุคคลทั่วไปได้เข้ามาทำงานร่วมกัน สร้างสรรค์นวัตกรรมต้นแบบ และใช้พื้นที่ในการให้คำปรึกษาตั้งต้นธุรกิจ สำหรับธุรกิจ Startup เพื่อการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยยกระดับความเป็นสากลดังวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชนสู่สากล


ภาพ :   พิศุทธิ์ จิโรจน์กุล   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/27/2021 5:50:58 PM