ม.พะเยา เข้าร่วมสักการะพระอนุสาวรีย์พญางำเมือง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา "ค่ายพญางำเมือง"

          วันอังคารที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์ พร้อมด้วย คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์ และบุคลากรกองกลาง เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีสักการะพระอนุสาวรีย์พญางำเมือง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา "ค่ายพญางำเมือง" ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒ ค่ายพญางำเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
           ภายในพิธีได้จัดให้ผู้เข้าร่วมงานแสดงดงความเคารพ ถวายพานพุ่มสักการะ พระอนุสาวรีย์พญางำเมือง โดยอนุสาวรีย์พญางำเมือง อดีตกษัตริย์ผู้ปกครองเมืองภูกามยาว (พะเยา) มีการสร้างไว้แห่งแรกประดิษฐานอยู่ที่สวนสาธารณะ เทศบาลหน้ากว๊านพะเยา เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๔ แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๗ พญางำเมืองเป็นพระสหายร่วมน้ำสาบาน กับ พญามังราย อดีตกษัตริย์เมืองเชียงราย และพระร่วงเจ้า แห่งกรุงสุโขทัย ซึ่งทั้งสามกษัตริย์ได้ทรงกระทำสัตย์ต่อกัน ณ บริเวณน้ำแม่อิง ซึ่งปัจจุบันอยู่บริเวณกว๊านพะเยา แห่งที่สองสร้างเมื่อปี ๒๕๖๐ ตั้งอยู่บริเวณ ริมแม่น้ำงาว ใกล้วัดท่านาคบ้านทุ่งศาลา ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง บริเวณนี้เชื่อว่าเป็นสถานที่สวรรคต และ ณอ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒ ค่ายพญางำเมือง จังหวัดพะเยา

 

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์ งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/26/2021 4:35:23 PM