ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน ร่วมกับเครือข่าย OTOP จังหวัดพะเยา เตรียมเปิดอบรมการใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชน

          ตัวแทนศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา และนางสาวณิชชา ยอดเมือง ประธานเครือข่ายOTOP จังหวัดพะเยา หารือร่วมถึงความต้องการของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดพะเยา เพื่อเตรียมฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เสริมทักษะด้านการผลิตสื่อสินค้าและบริการของชุมชนโดยใช้โทรศัพท์มือถือให้น่าสนใจและที่นำไปใช้เผยแพร่ได้จริง "เราอยากฝึกอบรมให้กลุ่มของเราสามารถถ่ายภาพ ถ่ายคลิปเล่าเรื่องของเขาได้จริง  ๆ  และอยากให้ผู้เข้าอบรมได้ลงพื้นที่เพื่อถ่ายภาพทำคลิปจริง ๆ มากกว่านั่งในห้องเท่านั้น" ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดพะเยากล่าว

         จากการหารือร่วมกัน ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน จะใช้เนื้อหาจากหลักสูตรการผลิตสื่อชุมชนด้วยมือถือ ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักสูตรที่ทางศูนย์ฯ มีให้บริการ โดยจะปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของเครือข่ายให้มากที่สุด  "การทำงานร่วมกับชุมชน เป็นภารกิจที่เราให้ความสำคัญของศูนย์ฯอยากเห็นชุมชนได้ใช้เครื่องมือการสื่อสารและใช้ประโยชน์จากการมีอยู่ของศูนย์ฯให้มากที่สุด" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรา บุรารักษ์ หัวหน้าศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชนกล่าว

              การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการครั้งนี้ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-29 มกราคม 2564 ณ จังหวัดพะเยา ถือเป็นความร่วมมือนำร่องระหว่างศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยาและเครือข่าย OTOP จังหวัดพะเยา ที่ในอนาคตจะมีการร่วมมือเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารต่อไป


ภาพ :   ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/24/2021 10:43:11 AM