ตัวแทนศูนย์การเรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าพบนายเทศมนตรีตำบลแม่กา ณ เทศบาลตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

          ตัวแทนศูนย์การเรียนรู้สื่อชุมชน เข้าพบ นายประพันธ์ เทียนวิหาร นายเทศมนตรีตำบลแม่กา พร้อม นายปฏิพัษฌ์ สามแปง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ และนางสาวณิชาภา รุจิระธนกุล ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ร่วมหาแนวทางบูรณาการร่วมกันในการพัฒนาบุคลากรด้านการผลิตสื่อภายใต้สังกัดเทศบาลตำบลแม่กา ทั้งด้านการทำคลิปวิดีโอ การถ่ายภาพ การเขียนข่าว ผ่านช่องทางการสื่อสารในแต่ละรูปแบบ และนอกจากนี้ทางเทศบาลตำบลแม่กายังมีกลุ่มเครือข่ายของแต่ละหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และแกนนำชุมชน 18 หมู่บ้าน ที่มีความสนใจเข้าร่วมกับศูนย์การเรียนรู้สื่อชุมชน เพื่อนำเอาความรู้ไปใช้ในด้านการทำสื่อสินค้าท้องถิ่นของแต่ละหมู่บ้านเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน

 


ภาพ :   ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/24/2021 10:40:58 AM