รับสมัครผู้ประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :   สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   nantawat.mu@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/22/2021 1:46:23 PM