มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมงาน วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมงาน วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2564 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ พร้อมด้วยบุคลากรกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช นำโดย นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานนำถวายความเคารพ วางพานพุ่มดอกไม้สด และกล่าวถวายราชสดุดี ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วง กรุงสุโขทัย ทรงทำนุบำรุงปกครองบ้านเมืองด้วยพระเมตตาธรรมต่อไพร่ฟ้า อาณาประชาราษฎร์ทรงสร้างสรรค์มรดกทางศิลปะและวัฒนธรรม ที่สำคัญๆ ของชาติไว้อย่างอเนกอนันต์มรดกของชาติที่สำคัญที่สุดก็คือ พ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้ทรงคิดประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช 1826 อันเป็นต้นกำเนิดของอักษรไทยที่ใช้กันในทุกวันนี้


ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/18/2021 11:03:08 AM