มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2564 แขวงทางหลวงพะเยา

      วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วย นางณัฐธิดา ชาวน่าน ผู้อำนวยการกองกลาง และนางสาวกนกวรรณ ประภากรณ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ เดินทางไปมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2564 นายพูนศักดิ์ เมาะราษี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพะเยา พร้อมกับขอบคุณเรื่องการจัดทำป้ายบอกทางของมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา บนเส้นทางถนนพหลโยธิน ณ แขวงทางหลวงพะเยา จังหวัดพะเยา


 

ภาพ :   นายพิศุทธ์ จิโรจน์กุล งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวธิดาดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/12/2021 4:10:05 PM