กิจกรรมทำความสะอาดหอพัก นักเรียนโรงเรียนสาธิต ม.พะเยา ตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19 ของมหาวิทยาลัยพะเยา

     วันนี้ วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นำโดยรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์ แสนโภชน์ และ บุคลากร แม่บ้าน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าทำความสะอาดหอพักนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19 ของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา และสร้างความไว้วางใจให้กับผู้ปกครองทุกท่านด้วยความห่วงใยและใส่ใจของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
     ทั้งนี้มหาวิทยาลัยพะเยายังคงตระหนักในการป้องกันของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19 จึงคอยเน้นย้ำและให้ทุกท่าน สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อเข้า-ออก มหาวิทยาลัย หมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด 


ภาพ :   ดร.ชัชวาล วงค์ชัย ผู้ช่วยอธิการบดี   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ วงค์ไชย งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   narong.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/12/2021 11:23:07 AM