กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2564

     วันนี้ วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นำโดยผู้อำนวยการกองกลาง นางณัฐธิดา ชาวน่าน พร้อมด้วย บุคลากรกองกลาง เข้าพบท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ และ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร ในการมอบกระเช้าของที่ระลึกเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2564 
     ในการนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้อวยพรปีใหม่ พร้อมให้กำลังใจและคำแนะนำในการปฏิบัติงานของบุคลากร กองกลาง เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมให้การบริการด้วยความประทับใจ และสื่อสารเรื่องราวเพื่อเป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป


ภาพ :   พิศุทธ์ จิโรจน์กุล งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ วงค์ไชย งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   narong.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/12/2021 10:46:43 AM