อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ในการเตรียมความพร้อมการป้องกันของ Covid-19

     วันนี้ วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยอธิการบดี นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ในการเตรียมความพร้อม ตามมาตรการการป้องกันของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19 ของมหาวิทยาลัยพะเยา
     ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ Covid-19 ในปัจจุบัน และคำแนะนำการทำความสะอาดที่ถูกต้อง ทั้งนี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ฝากถึง บุคลากร นิสิต นักเรียน และ ประชาชนทั่วไป ดูแลรักษาสุขภาพในช่วงนี้ เนื่องจากเกิดสภาพอาการแปรปรวน อาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพได้ในช่วงนี้ ทั้งนี้ทุกท่านสามารถเข้ารับการตรวจและรักษาได้ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

   
ภาพ :   ดร.ชัชวาล วงค์ชัย ผู้ช่วยอธิการบดี   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ วงค์ไชย งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   narong.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/12/2021 9:39:55 AM