มหาวิทยาลัยพะเยาต้อนรับราชองครักษ์ในพระองค์

 มหาวิทยาลัยพะเยาต้อนรับราชองครักษ์ในพระองค์

         วันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ต้อนรับ พล.ต.กษิดิ์เดช วัฒนวรางกูร ราชองครักษ์ในพระองค์ พร้อมคณะ เพื่อเข้าสำรวจพื้นที่และร่วมประชุมหารือเตรียมการรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2562

         โดยในครั้งนี้ได้ทำการสำรวจพื้นที่ บริเวณหอประชุมพญางำเมือง พื้นที่จัดพิธี ฯ และเข้าสำรวจพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยพะเยา และบริเวณอาคารรับรองพิเศษ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ ฯ หลังจากนั้นร่วมประชุมหารือพร้อมกับจังหวัดพะเยาและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2562 และเตรียมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัยพะเยา และเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน ฯ  รวมถึงสถานที่สำคัญ อีกทั้งหารือและติดตามแผนความปลอดภัยทางการแพทย์และพยาบาล ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์/พิศุทธิ์ จิโรจน์กุล   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/5/2021 2:42:04 PM