ม.พะเยา คุมเข้ม ออกมาตรการ เข้า-ออก มหาวิทยาลัย โดยขอความร่วมมือทุกท่าน สแกน QR Code พร้อมสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง

     แนวปฏิบัติสำหรับการคัดกรอง COVID-19 ตามกลุ่มเสี่ยงและระดับพื้นที่ควบคุม ตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยกองอาคารสถานที่ขอความร่วมมือ ให้บุคลากร นิสิต ผู้ปกครอง และนักเรียน ตลอดจนบุคคลภายนอกสแกน เพื่อเช็คอินและเช็คเอาท์ เข้าออก จากอาคารหรือสถานที่ และประเมินสุขลักษณะ ตามจุดคัดกรองดังนี้


จุดคัดกรองสำหรับการเดินทางเข้าออกมหาวิทยาลัยพะเยา มีจำนวน 2 จุดด้วยกัน ได้แก่

จุดที่ 1 จุดคัดกรองประตูศรีโคมคำ

จุดที่ 2 จุดคัดกรองหน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์


และจุดคัดกรองในการขึ้นรถโดยสารมหาวิทยาลัยพะเยา


     ทั้งนี้ กองอาคารสถานที่ได้จัดตั้งจุดคัดกรองบุคคล เข้า ออก มหาวิทยาลัยตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 โดยขอความร่วมมือทุกท่านให้เดินทาง เข้า - ออก โดยผ่านจุดคัดกรองเท่านั้น และลงทะเบียนในระบบ มพ.ชนะ ทุกครั้งที่จุดคัดกรอง ตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค.2564 เป็นต้นไป พร้อมสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อ เข้า - ออก มหาวิทยาลัยพะเยา หมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด


ภาพ :   งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   narong.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/3/2021 4:12:13 PM