คณะศิลปศาสตร์ รับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการงานพัสดุสัญจร 2564

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 คณะศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับ คุณณัฐวุฒิ เมืองมา หัวหน้างานพัสดุ มหาวิทยาลัยพะเยา และ คุณอัญชุลี พรหมจรรย์ นักวิชาการพัสดุ (งานบริหารสัญญา) วิทยากรโครงการ งานพัสดุสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ (CE14203) เพื่อรับฟังข้อมูล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมอบข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่มักพบเจอในระหว่างกระบวนการดำเนินงานดังกล่าวฯ โดยอ้างอิงแนวทางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ข้อมูล: นางสาวอรนภา อ่องประกฤติ นักวิชาการพัสดุ

ภาพ / ข่าว: นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะ
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/


ภาพ :   นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวอรนภา อ่องประกฤติ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/30/2020 10:40:54 AM