คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าสวัสดีปีใหม่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา

วันนี้ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 15.30 น. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ศาสตราจารย์คลินิก ทันตแพทย์หญิงทัศนีย์  เต็งรังสรรค์ รักษาการแทนคณบดี อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงมนพร  มณี รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ นำคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้ามอบกระเช้าผลไม้สวัสดีปีใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมรับคำอวยพรเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานในปีพุทธศักราช 2564 ที่จะถึงนี้


ภาพ :   ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์ ดร.ทันตแพทย์พรพัฒน์ ธีรโสภณ   
เพิ่มข่าวโดย :   prachayadol.ra@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/29/2020 10:32:24 PM