คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ สวัสดีปีใหม่ พุทธศักราช 2564 ท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

          คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ รองคณบดี ประธานหลักสูตร รวมถึงบุคลากรสายสนับสนุนคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ได้เข้าพบท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ และได้มอบชุดผ้าไทยของชุมชนที่คณะได้ลงไปพัฒนาเกี่ยวกับงานวิจัย เนื่องในวาระโอกาส ส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ 2564 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/29/2020 4:56:11 PM