อธิการบดี ม.พะเยา ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวพะเยา อำเภอภูซาง

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยพะเยา โดยร่วมกับกลุ่มนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 59 และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวพะเยา อำเภอภูซาง ในโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด เพื่อมอบผ้าห่มและเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับราษฎร มอบถุงยังชีพบ้านผู้ยากไร้ มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านฮวก ณ ลานโพธิ์บ้านฮวก หมู่ 3 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
พร้อมกันนี้ ได้ร่วมชมการแสดงและกิจกรรมออกบูธของหน่วยงาน อาทิ
- บูธกลุ่มทอผ้าบ้านฮวก
- บูรบริการตัดผม (โดย ศป.ปส.อ.ภูชาง, สภ.ภูชาง และ ฉก.กพ.m๒)
- บูรอุทยานแห่งชาติภูชางและหน่วยจัดการตันน้ำภูซาง
- บูธสาธารณสุข อำเภอภูซาง
- บูธเกษตร อำเภอภูซาง
- บูรบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดย สำนักงานปศุสัตว์ อ.ภูซาง
- บูรบริการทางการแพทย์โดย โรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมิกราช และ โรงพยาบาลภูซาง
- รถครัวเคลื่อนที่ ศป.บส.ชน. (โดย ร.17 พัน.4)

 

ภาพ :   งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/25/2020 4:36:30 PM