ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เปลี่ยนชื่อเป็น โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เปลี่ยนชื่อเป็น โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพ :   งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   nantawat.mu@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/18/2020 2:00:42 PM