วิทยาเขตร่วมใจ ต้านภัยโควิด

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 วิทยาเขตเชียงราย นำโดย นายสุพจน์ มานะสุข รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานธุรการ ระดมทีมแม่บ้านประจำวิทยาเขตเชียงราย จาก TSG Security Guard เข้าทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค ภายในอาคารเรียนรวม ตาม มาตราการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) โดยเช็ดถู บริเวณจุดสัมผัสต่าง ๆ ภายในและภายนอกของลิฟท์ อาคารเรียนรวม วิทยาเขตเชียงรายเช็ดถู จุดสัมผัสต่าง ๆ บริเวณห้องรับรองชั่วคราว ห้องน้ำชาย-หญิง โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ พร้อมกับเปลี่ยนผ้าคลุมเก้าอี้ ที่ใช้งานภายในห้องประชุม

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ความปลอดภัย ในด้านอาคารสถานที่ แก่นิสิต อาจารย์ และบุคลากร โดยจะมีการเรียนการสอนในระดับ ป.โท และ ป.ตรี (โครงการพิเศษ) ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563

นอกจากนี้ วิทยาเขตเชียงราย ยังได้เข้มงวดตาม มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อฯ ของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยกำหนดจุดคัดกรองไว้ที่ชั้น 1 และเปิดประตูทางเข้า อาคารเรียนรวม เพียง 1 ประตู และขอความร่วมมือจาก นิสิต อาจารย์ และ บุคลากร สแกน QR Code มพ.ชนะ หรือลงลายมือชื่อ ก่อนเข้าอาคาร เพื่อให้การติดตามข้อมูลของ วิทยาเขตเชียงราย ทำได้ง่ายขึ้นภาพ :   วิทยาเขตเชียงราย   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาเขตเชียงราย   
เพิ่มข่าวโดย :   phanuphong.mo@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/5/2020 2:23:12 PM