กองกิจการเข้าร่วมพิธีหามงคลรวมศาสนา รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อแห่งแผ่นดิน”

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 กองกิจการนิสิตนำโดย นางจารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี และนายพิเชษฐ ถูกจิตร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต เข้าร่วมงานพิธีมหามงคลรวมศาสนา รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อแห่งแผ่นดิน” จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา เพื่อให้ศาสนิกชนได้แสดงความจงรักภักดีและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนทุกศาสนาอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ โดยมีนายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานราชการ และประชาชนชาวจังหวัดพะเยา เข้าร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมาก ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/4/2020 9:37:11 AM