คณะศิลปศาสตร์ร่วมประชุมออนไลน์เพื่อรายงานและติดตามผลความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา และ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน ประเทศจีน

     เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 คณะศิลปศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดี รองศาสตราจารย์พูนพงษ์ งามเกษม ผู้ทรงคุณวุฒิคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและตัวแทนคณาจารย์จากสาขาวิชาภาษาจีน เข้าร่วมประชุมออนไลน์เพื่อรายงานและติดตามผลด้านความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน และ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ที่กำลังดำเนินการและหารือแนวทางการทำกิจกรรมร่วมกันในอนาคต                     

 

ภาพ: นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล

ข้อมูล / ข่าว : อาจารย์วรรณสา หมุดใหม่ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/


ภาพ :   นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์วรรณสา หมุดใหม่ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/30/2020 10:06:16 AM