ม.พะเยา เข้าร่วมประชุม SME Festial "ตลาดนัดชุมชน พลิกวิกฤติสร้างโอกาสให้ SME" จังหวัดพะเยา

    
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมเตรียมการโครงการจัดแสดงสินค้า SME Festial "ตลาดนัดชุมชน พลิกวิกฤติสร้างโอกาสให้ SME" จังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 7 ศาลกลางจังหวัดพะยา


รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร
       
        ซึ่งจัดโดยสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดพะเยาร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โดยกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการภายใต้โครงการจัดแสดงสินค้า SME Festival "ตลาดนัดชุมชน พลิกวิกฤติ สร้างโอกาสให้ SME" เปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการได้จำหน่ายสินค้าฟรีใน 9 จังหวัดทั่วประทศ และจังหวัดพะยากำหนดจัดงานวันที่ 11 - 13 ธันวาคม 2563 ณ ลานกิจกรรมอเนกประสงค์ริมกว๊านพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนการส่งเสริม SME ให้เกิดความต่อเนื่องและสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน


SME Festial

SME Festial

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/26/2020 9:27:20 AM