คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพงานประกันคุณภาพการศึกษา

ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพงานประกันคุณภาพการศึกษา ในหัวข้อ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ Gap Analysis วิทยากรโดย รศ.จันทนีย์ เพชรานนท์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์1 มหาวิทยาล้ยพะเยา

ภาพ :   พิมพิลา จันกันธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    ภัทรภรณ์ ผลดี   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/24/2020 4:05:02 PM