ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคในโครงการทอดผ้าป่าหนังสือ

      ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ จะดำเนินโครงการทอดผ้าป่าหนังสือ ในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 ณ โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ให้กับเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล
      ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคหนังสือ และอุปกรณ์การเรียนการสอน ได้ที่ ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ (คุณวาณิชยา ตาชม ผู้ประสานงาน: ภายใน 3533: มือถือ 09 8946 2397)ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/24/2020 2:05:26 PM