ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมพูดคุย ในหัวข้อ อนาคตสื่อพลเมืองยุคสื่อปรับสังคมเปลี่ยน ผ่านรายการ นักข่าวพลเมือง C-site ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรา บุรารักษ์ หัวโครงการศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมพูดคุย ในหัวข้อ อนาคตสื่อพลเมืองยุคสื่อปรับสังคมเปลี่ยน ผ่านรายการ นักข่าวพลเมือง C-site  ซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)

ทั้งนี้มีนักสื่อสารพลเมือง อาทิ นายปัญญา คำลาภ นักสื่อสารพลเมืองกลุ่มเสียงคนอีสาน และนายพนม ทะโน นักสื่อสารเครือข่ายสื่อชนเผ่าพื้นเมือง ร่วมพูดคุยกันในประเด็นดังกล่าว

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรา บุรารักษ์ หัวโครงการฯ ได้กล่าวถึงความสำคัญของการสื่อสารภาคพลเมือง หลังจากนั้นยังได้กล่าวถึงความสำคัญของศูนย์เรียนรู้สื่อชุม มหาวิทยาลัยพะเยา ในบทบาทการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่นักสื่อสารชุมชน รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้และปรัญชาด้านสื่อชุมชนให้กับภาคประชาสังคมอีกด้วย

Link : https://www.facebook.com/CMLCUP/videos/387543755634747

 


ภาพ :   ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/22/2020 11:15:41 AM