วิทยาเขตเชียงรายให้บริการคณะฝึกอบรม

บริษัทเฮลท์ตี้แคร์ 57 จำกัด จัดฝึกอบรมให้ความรู้ในผลิตภัณฑ์และวิธีการนวดบำบัดโรคแก่สมาชิก จำนวน 30 คน ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม R104 อาคารเรียนรวม วิทยาเขตเชียงราย สำหรับผู้ที่สนใจเช่าห้องประชุม สัมมนา สามารถดูรายละเอียดบริการของเราได้ที่ http://www.crc.up.ac.th/v5/Place.php หรือโทร 053152152 ได้ทุกวันในเวลาราชการ

ภาพ :   วิทยาเขตเชียงราย   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาเขตเชียงราย   
เพิ่มข่าวโดย :   phanuphong.mo@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/22/2020 6:41:43 AM