ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเวทีสร้างความเข้าใจและร่วมระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และพะเยาทีวี เพื่อร่วมกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนการทำงานภาคีเครือข่ายภาคเหนือ ภายใต้โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคมแห่งการเรียนรู้ : หลักสูตรสื่อชุมชนสื่อสารสุขภาวะ ณ ปวงสตูดิโอ พะเยาทีวี วัดศรีโคมคำ จังหวัดพะเยา

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรา บุรารักษ์ หัวหน้าโครงการศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเวทีสร้างความเข้าใจและร่วมระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และพะเยาทีวี เพื่อร่วมกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนการทำงานภาคีเครือข่ายภาคเหนือ ภายใต้โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคมแห่งการเรียนรู้ : หลักสูตรสื่อชุมชนสื่อสารสุขภาวะ ณ ปวงสตูดิโอ พะเยาทีวี วัดศรีโคมคำ จังหวัดพะเยา

          ซึ่งภายในกิจกรรมมีการนำเสนอความเป็นมาและกรอบการทำงานของโครงการฯ และนำเสนอกรอบการดำเนินงานในหลักสูตรสื่อชุมชนสื่อสารสุขภาวะ โดย อาจารย์ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการโครงการฯ

         นอกจากนั้นยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกำหนดรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสื่อชุมชนสื่อสารสุขภาวะ ซึ่งจะมุ่งอบรมให้แก่ เยาวชน ผู้นำชุมชน และสื่อมวลชนท้องถิ่น

        โดยการพูดคุยในวันนี้จะนำไปสู่การอบรมเชิงปฏิบัติให้แก่กลุ่มที่กล่าวมาข้างต้นภายในพื้นที่ จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา โดยมี พะเยาทีวี เป็นแกนหลักในการดำเนินงาน


ภาพ :   ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/16/2020 6:35:16 PM