ทีมบริหารศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมประชุมกับสำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)

        ทีมบริหารศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรา บุรารักษ์ และอาจารย์ณัฎฐา นันทตันติ ร่วมประชุมกับสำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เพื่อเตรียมความพร้อมในกิจกรรมการระดมสมองและอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเนื้อหาการฝึกอบรมสำหรับกลุ่มชุมชน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นี้ เพื่อถอดบทเรียน 13 ปี เนื้อหาการพัฒนานักสื่อสารพลเมือง ของสำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส และพัฒนาเนื้อหาการฝึกอบรมสำหรับกลุ่มชุมชนของศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชนฯ

        โดยภายในการประชุมครั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่เครือข่ายสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอสจากทุกภาคในประเทศไทยเข้าร่วมประชุมด้วย

        ทางด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรา บุรารักษ์ ได้กล่าวถึงแนวทางการทำงานและจุดประสงค์ของศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชนฯ รวมถึงเป้าหมายของทางศูนย์ฯ และได้ร่วมแลกเปลี่ยนถึงการวิเคราะห์เนื้อหาการพัฒนานักสื่อสารพลเมือง ซึ่งมีการพูดคุยกันในประเด็นเกี่ยวกับหลักสูตรที่ทางเครือข่ายสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส ได้อบรมให้กับนักสื่อสารพลเมือง

       ภายในงานวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 จะมีนักสื่อสารภาคพลเมือง ในเครือข่ายสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส ทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อร่วมถอดบทเรียนและพัฒนาเนื้อหาการฝึกอบรมของทางศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชนฯ ด้วย


ภาพ :   ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา/ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/11/2020 6:01:30 PM