ม.พะเยา เตรียมพื้นที่ สร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้นกยูงไทย


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ นำทีมหัวหน้างานภูมิทัศน์ กองอาคารสถานที่และเจ้าหน้าที่กองแผนงาน เตรียมพื้นที่เพื่อรองรับการสำรวจและก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้นกยูงไทย มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็นแหล่งในการอนุรักษ์ เรียนรู้ เรื่องนกยูงไทยของจังหวัดพะเยา โดยได้รับความร่วมมือจาก นายถกนธ์ ข่ายสุวรรณ  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา ซึ่งมอบหมายให้ นายธีระวัชร เกี๋ยงคำ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ พร้อมทีมสำรวจสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา


ที่มา : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา


ภาพ :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา / ดร.ชัชวาล วงค์ชัย   
ข้อมูล/ข่าว :    สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา / ดร.ชัชวาล วงค์ชัย / น.ส.ธิดาเดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/6/2020 10:30:04 AM