ม.พะเยา เข้าร่วมประชุมเตรียมจัดงานฤดูหนาวฯ ของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี 2564

      วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมประชุมเตรียมจัดงานฤดูหนาวสืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี 2564 โดยในที่ประชุม เบื้องต้นได้แจ้งกำหนดวันจัดงานฤดูหนาวฯ ในระหว่างวันที่ 14-23 มกราคม 2564 ณ บริเวณสวนสุขภาพหลังเทศบาลเมืองพะเยา รวม 10 วัน โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณีประเพณีล้านนา การจัดกิจกรรมการบันเทิง การออกร้านแสดง และจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น การจัดนิทรรศการของส่วนราชการ และภาคเอกชนในจังหวัดพะเยา รวมทั้งเพื่อเป็นการหารายได้ในงานสาธารณกุศลของจังหวัดพะเยาและเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ในการดำเนินภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ให้มีความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
       นางฐิฐา เชียงวงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีการผ่อนคลายแล้ว แต่ก็ต้องปฎิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างต่อเนื่องโดยแนวทางการจัดงานกาชาดประจำปี 2564 นี้ จะมีการจำหน่ายสลากกาชาดภายในบริเวณจัดงานตามปกติเช่นเดิม อาจมีการงดกิจกรรมบางกิจกรรมเพื่อลดความแออัดของผู้มาร่วมงาน ในที่ประชุมมีคณะกรรมการซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา
       ทั้งนี้ ในปี 2563 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมและนำสินค้านวัตกรรมของผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนจากอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มาแสดงและแนะนำ รวมทั้ง คณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์การเรียนรู้นกยูง ได้ร่วมออกบูธภายในงานฤดูหนาวฯ ด้วย

 

ภาพ :   นายพิศุทธ์ จิโรจน์กุล   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวธิดาดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/5/2020 3:57:56 PM