วิทยาเขตเชียงรายร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

วิทยาเขตเชียงรายนำโดยผู้อำนวยการเข้าพบนางนุชนารถ ยุววรรณ รองปลัดฯ นายเกียรติคุณ จันแก่น ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในช่วงงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงรายระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ถึง 10 มกราคม 2564 และหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างวิทยาเขตเชียงรายกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายต่อไปในอนาคต ณ ห้องประชุมสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

ภาพ :   วิทยาเเขตเชียงราย   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาเเขตเชียงราย   
เพิ่มข่าวโดย :   phanuphong.mo@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/4/2020 2:01:31 PM