จองคิวรับการรักษาทางจัดฟัน กับ คลินิกทันตกรรมจัดฟัน ม.พะเยา ได้แล้ววันนี้คลินิกทันตกรรมจัดฟัน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดให้บริการตรวจ ปรึกษา ให้การรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน อาทิเช่น

  - บริการทันตกรรมจัดฟันชนิดติดแน่น (Fixed orthodontic treatment)

  - บริการทันตกรรมจัดฟันชนิดถอดได้ (Removable orthodontic treatment) สำหรับการแก้ไขการสบฟันผิดปกติเบื้องต้นและ

    ทันตกรรมสำหรับเด็ก

  - บริการทันตกรรมจัดฟันชนิดใส (Clear Aligners)

 - บริการทำ ปรับ แก้ไข retainers ให้บริการโดยอาจารย์ทันตแพทย์เฉพาะทางทันตกรรมจัดฟัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป โดยเริ่มเปิดระบบให้ผู้ที่สนใจ ลงทะเบียนจองคิวตรวจรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่โทรศัพท์นัดหมายได้ที่ https://bit.ly/3oU70Pl อัตราค่าบริการทางทันตกรรมจัดฟัน https://is.gd/RjkZ95 พร้อมให้บริการแล้วที่คลินิกทันตกรรมจัดฟัน อาคาร 2 ชั้น 3 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โทร. 092-466-8455 ในวันเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ (ตามตาราง)

  


ภาพ :   คณะทันตแพทยศาสตร์ / งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์ ดร.ทันตแพทย์พรพัฒน์ ธีรโสภณ /นางสาวธิดาดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/3/2020 11:52:47 AM