วิทยาเขตเชียงรายเข้าพบผู้บริหารโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

วิทยาเขตเชียงรายนำทีมโดยผู้อำนวยการเข้าพบ นายวรพงษ์ สันติวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 และนำเสนอหลักสูตรและบริการเช่าพื้นที่ห้องประชุม สัมมนา และห้องพักแก่ผู้อำนวยการและผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดพะเยาและเชียงราย จำนวน 67 คน โดยมีเป้าหมายในการสร้างเครือข่ายและประชาสัมพันธ์วิทยาเขตเชียงราย เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมดอยจอมทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  

ภาพ :   วิทยาเเขตเชียงราย   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาเเขตเชียงราย   
เพิ่มข่าวโดย :   phanuphong.mo@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/28/2020 10:16:33 AM