ม.พะเยา ร่วมพิธีวางพานพุ่มฯ น้อมรำลึกวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี “สมเด็จย่า”

วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรกร มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นตัวแทนร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยนายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีและนำผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพเบื้องหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา ครั้งนี้ทางจังหวัดพะเยา ได้จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และกิจกรรมบำรุงต้นไม้ ซึ่งถือปฏิบัติมาโดยตลอดทุกปีอย่างต่อเนื่อง


ภาพ :   นายปราการ บุญมาวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวธิดาเดือน อุตยานะ   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/21/2020 11:11:47 AM