วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสถานที่สำหรับบุคคลภายนอก

บริษัทเฮลท์ตี้แคร์ 57 จำกัด จัดฝึกอบรมสมาชิกใหม่ จำนวน 30 คน ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2563 ณ ห้อง R104 อาคารเรียนรวมวิทยาเขตเชียงราย ทั้งนี้บุคลากรและบุคคลทั่วไปที่สนใจห้องประชุม สัมมนา และห้องพัก สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.crc.up.ac.th หรือโทร 053152152 ได้ทุกวันในเวลาราชการ

ภาพ :   วิทยาเขตเชียงราย   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาเขตเชียงราย   
เพิ่มข่าวโดย :   phanuphong.mo@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/19/2020 2:32:41 PM