คณะศิลปศาสตร์ จัดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อประกอบการสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี

     เมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อประกอบการสำเร็จการศึกษา ของนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์การเทียบคะแนนรายวิชาภาษาอังกฤษ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563 ณ ห้อง CE14206 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยนิสิตที่ประสงค์จะได้รับการเทียบคะแนนในรายวิชาภาษาอังกฤษ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จะต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่จัดโดยศูนย์ภาษา หรือผลสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษจากสถาบันภายนอก ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรฐานการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 ได้แก่ TOEFL, TOEFL ITP, TOEFL IBT และ IELTS โดยเทียบเคียงผลกับ CEFR ในระดับ A1, A2 และ B1 ได้ โดยผู้ที่สนใจอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศดังกล่าวฯ สามารถอ่านรายละเอียดเต็มได้ที่  https://cutt.ly/Gggyq2q       

 

          

ข้อมูล : นางสาวปวลี ดวงดี รักษาการหัวหน้างานศูนย์ภาษา

ภาพ / ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะ
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/


ภาพ :   นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวปวลี ดวงดี นักวิชาการศึกษา / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะ   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/16/2020 4:10:27 PM