หลักสูตรวิทยาศาสาตรบัณฑิต สาขาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ ณ ร้าน Akha Mino Coffee และบริษัท นอร์ธเทอร์น ฟู้ด คอมเพล็กซ์ จังหวัดเชียงราย

หลักสูตรวิทยาศาสาตรบัณฑิต สาขาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ นำทีมโดย ดร.ศัสยมน สุขแสงรักษ์เจริญ และ ดร.ปิยดา พฤกสวัสดิ์นนท์ พร้อมด้วยนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสาตรบัณฑิต สาขาสถิติ และสาขาคณิตศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิต ตามมาตรฐานสากลที่ทันสมัยจากสถานที่ผลิตจริงได้อย่างมีคุณภาพ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ ร้าน Akha Mino Coffee และบริษัท นอร์ธเทอร์น ฟู้ด คอมเพล็กซ์ จังหวัดเชียงราย 

ภาพ :   นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสาตรบัณฑิต สาขาสถิติ   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.ศัสยมน สุขแสงรักษ์เจริญ   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/16/2020 3:52:01 PM